Martin Donnely

Martins Donelijs ir Lielbritānijas Digitalizācijas centra institūciju atbalsta vecākais referents. Martins studējis angļu literatūru un informātiku, strādājis Glāzgovas universitātes Moderno tehnoloģiju un informācijas institūtā par tehnoloģiju izvērtētāju un pasniedzēju.  Martina referenta darbs saistīts ar datu pārvaldības plānošanu un stratēģiju. Martins ir vairāku publikāciju autors un līdzautors. Viņš iniciēja un vadīja Digitalizācijas centra  DMPonline rīka izmēģinājumus, kuru rezultātus prezentēja Lielbritānijā, ASV, Kanādā, Austrālijā, Jaunzēlandē, Dānijā, Itālijā un Beļģijā.  Martins strādājis gan Glāzgovas Universitātes, gan Edinburgas Mākslas koledžas Stratēģijas izstrādes nodaļā un viņu īpaši interesē jautājumi par pētniecības un administratīvās informatīvās sistēmas sasaisti. Viņš arī strādā ar jautājumiem, kas saistīti ar datu pārvaldību mākslas un humanitārajās jomā, valsts datu pārvaldības stratēģiju, literatūras un kultūras teoriju.

Martin Donnely is a senior Institutional Support officer at Digital Curation Centre, UK. Martin's academic background is in English Literature and Information Technology, and before joining the University of Edinburgh he was Technology Assessor and Tutor/Lecturer at the Humanities Advanced Technology and Information Institute (HATII) at the University of Glasgow. Martin's curation focus is on data management planning and policy. He wrote a book chapter on data management planning in 2012 (Pryor ed., Managing Research Data, London: Facet), and was co-author of the DCC's original "Checklist for a Data Management Plan". He also conceived and project managed the first three iterations of the DCC's DMPonline tool, and has presented about this in the UK, the US, Canada, Australia, New Zealand, Denmark, Italy and Belgium. An erstwhile HE administrator, Martin previously served as Policy Officer at the University of Glasgow and as Quality Officer (Strategic Development) at Edinburgh College of Art, and as such is interested in the interlinking of research and administrative information systems. Also interested in arts and humanities data management, government data/policy, and literary and cultural theory.