Programma

Darba valodas / conference language: angļu (ENG) un latviešu (LV)
9.00 - 9.30Dalībnieku reģistrācija. Rīta kafija / Registration. Coffee Morning
9.30 - 9.50

Konferences atklāšana / Welcome

Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors (Director of the National Library of Latvia)

 

Konferences uzruna / Conference Keynote Speech

Ina Druviete, Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā (Vice-rector of the humanities and eductional sciences, University of Latvia)

9.50 - 12.00

Konferences plenārsēde / Conference Plenary Session

PLENĀRSĒDES VIDEO IERAKSTS / PLENARY SESSION VIDEO


Atvērtā un savienotā izpēte kā motīvs straujākiem un plašākiem jauninājumiem / Open and Networked Research as a Driver for Faster and Wider Innovation

Lauma Sīka, padomniece (pētniecības un kosmosa jautājumos) Latvijas pastāvīgā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, Latvija(Counsellor, Attaché (Research and Space questions), Permanent Representation of the Republic of Latvia to the European Union, Latvia)

PREZENTĀCIJA / PRESENTATION

 

Atvērtās piekļuves politika un labāka pieredze / Open Access Policies and Best Practices 

Iryna Kuchma, Open Access programmas vadītāja, starptautiskā bezpeļņas organizācija "Elektroniskā Informācija Bibliotēkām" (EIFL), Nīderlande (Open Access program manager, EIFL, Netherlands)

PREZENTĀCIJA / PRESENTATION

 

Atvērtā piekļuve pētniecības datiem: izaicinājumi un risinājumi / Open Access to Research Data: Challenges and Solutions

Martin Donnely, Lielbritānijas Digitālās pārvaldības centra vecākais institucionālā atbalsta referents, Lielbritānija (Senior Institutional Support officer at DCC, United Kingdom)

PREZENTĀCIJA / PRESENTATION

 

Atvērtās piekļuves progress Latvijā / Progress of Open Access in Latvia

Iveta Gudakovska, OpenAIRE2020-Latvijā projekta vadītāja, Latvija (Project OpenAIRE2020-Latvia manager)

llga Rampāne, Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāve, Latvija (Representative of the National Open Access Desk, Latvia)

Gita Rozenberga, Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāve, Latvija (Representative of the National Open Access Desk, Latvia)

PREZENTĀCIJA / PRESENTATION

 

12.00 - 13.00

Pārtraukums / Break

13.00 - 16.00Darba semināri / Workshop

Atvērtās piekļuves nozīme un tās īstenošanas prakse zinātniskās institūcijās / The Role of Open Access and It's Implementation Practice in Research Institutions

 

Iryna Kuchma, Open Access programmas vadītāja, starptautiskā bezpeļņas organizācija “Elektroniskā Informācija Bibliotēkām” (EIFL), Nīderlande (Open Access program manager, EIFL, Netherlands)

PREZENTĀCIJA / PRESENTATION

Martin Donnely, Lielbritānijas Digitālās pārvaldības centra vecākais institucionālā atbalsta referents, Lielbritānija (Senior Institutional Support officer at DCC, United Kingdom)

PREZENTĀCIJA / PRESENTATION

Mūsdienu pētniecības datu digitalizēšana - rīki un ieteikumi / Modern Digital Research Data - Practical Tools and Tips 

 

Dace Rozenberga, Koventrijas Universitātes Pētniecības ekselences centra pētniece, Lielbritānija (Research Impact Partner at the Research Excellence Unit, Coventry University, United Kingdom)

 

Ross Mounce, Londonas Dabas vēstures muzeja pētnieks, Lielbritānija (Postdoctoral researcher at the Natural History Museum, United Kingdom)

PREZENTĀCIJA / PRESENTATION

 Bibliotēku loma atvērtās piekļuves kustības veicināšanā / The Role of Libraries in Promoting the Open Access Movement 

 

Māra Jēkabsone, Latvijas Nacionālā bibliotēka (Acting Head of the Library Advisory Center, National Library of Latvia)

PREZENTĀCIJA / PRESENTATION

 

Ludmila Peņicina, Rīgas Tehniskās universitātes IT dienesta vadošā analītiķe (Systems Analyst, IT Department, Riga Technical University)

PREZENTĀCIJA / PRESENTATION

 

Liliana Nēruta, Tartu Universitātes bibliotēkas datu bibliotekāre (Data Librarian at the University of Tartu Library)

PREZENTĀCIJA / PRESENTATION

 

 

 

16.10 – 17.10

Ekskursija pa Latvijas Nacionālo bibliotēku / Excursion in the new National Library of Latvia