Dace Rozenberga

Dace Rozenberga ieguvusi doktora grādu informātikas zinātnē Lafborovas Universitātē Lielbritānijā, 2011.gadā. Līdz 2015.gadam Dace bija zinātniskās informācijas koordinatore Londonas Universitātes Karaliskajā Holovejas koledžā, kur strādāja pie universitātes pētniecības informācijas sistēmas, datu sagatavošanas 2014.gada pētniecības ekselences programmai un vadīja pētniecības datu pārvaldības pakalpojumu sistēmas izveidi. Kopš 2015.gada jūnija Dace strādā Koventrijas Universitātes Pētniecības ietekmes nodaļā, kur pēta ietekmes uzskaites sistēmas un procesus.  

Dace Rozenberga obtained her PhD in Information Science from Loughborough University (UK) in 2011. Since then she has worked as the Research Information Manager at Royal Holloway, University of London, looking after the University's research information management system, data preparation for the Research Excellence Framework 2014, and setting up the research data management services at Royal Holloway. In June 2015, Dace joined Coventry University as the Research Impact Partner, focusing on impact capture systems and processes.