Iveta Gudakovska

Dr.paed. Iveta Gudakovska ir Latvijas Universitātes Bibliotēkas direktore. Docente pasniedz studiju priekšmetu „Bibliotēku pārvaldība” un kā Latvijas Bibliotēku padomes locekle, veicina bibliotēku nozares attīstību. Kopš projekta „Atvērtās piekļuves infrastruktūra pētniecībai Eiropā” (OpenAIRE) sākuma 2009. gadā Iveta ir projekta līdere Latvijā kā arī vada Nacionālo atvērtās piekļuves dienestu. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministriju Iveta Gudakovska reprezentē Latviju Eiropas Komisijā atvērtās piekļuves jautājumos.

Dr.paed. Iveta Gudakovska is the Director of the Library of the University of Latvia, as the Assistant Professor focuses on teaching of the Library Management. The development of  library sector she is affecting as the Latvian Library Council board member. She is the project leader and manage National Open Access Desk in Latvia from the beginning of the project „Open Access Infrastructure for Research in Europe“(OpenAIRE) in year 2009. As the Ministry of Education and Science nominated representative she represent Latvia`s National Point of Reference at the European Commission.