Māra Jēkabsone

Māra Jēkabsone, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra vadītājas p.i., dažādu informatīvu un konsultatīvu bibliotēku nozares materiālu veidotāja. Strādājusi žurnālā "Bibliotēku Pasaule", bijusi viena no tā redaktorēm un rakstu autorēm (tajā skaitā par atvērtās piekļuves tematiku).

Māra Jēkabsone is a Head of the Library Advisory Centre at the National Library of Latvia. She is an author of various informative and consultative materials for library sector in Latvia, has been one of the editors of the magazine "World of Library" and authors of articles (including an Open Access topic).