Iryna Kuchma

Irina Kučma ir starptautiskās bezpeļņas organizācijas “Elektroniskā Informācija Bibliotēkām”(EIFL) Open Access programmas vadītāja. Pienākumos ietilpst konsultēt un veicināt atvērto piekļuvi pētījumu rezultātiem un atbalstīt atvērtās piekļuves politikas veidošanos starptautiskā un valsts līmenī, apmācīt un atbalstīt interesentus, kas  veido atvērtās piekļuves repozitorijus, organizēt seminārus un citas zināšanu apmaiņas aktivitātes.
Irina Kučma strādājusi par informācijas programmas vadītāju Starptautiskajā Renesanses fondā (Sorosa fonda tīkla daļa Ukrainā), un tur koordinēja mākslas un kultūras programmu. Irina ir starptautiskās organizācijas NDLTD (Tēžu un disertāciju digitālo bibliotēku tīkla) valdes biedre, E-LIS (starptautiskā digitālā repozitorija bibliotēkzinātnes un informācijas pārvaldības nozarēm) konsultatīvās padomes locekle, DSpace kopienas konsultatīvās grupas (DCAT) locekle, IFLA (Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas) atvērtās piekļuves darba grupas un PLoS (Publiskā bibliotēka eksaktajās zinātnēs) starptautiskās padomdevēju grupas locekle.
Irina vada darba grupu "Repozitoriju un repozitoriju tīklu atbalsts un apmācība" atvērtās piekļuves repozitoriju konfederācijā (COAR) un no 2009. līdz 2010. gadam viņa bija vadošās komitejas locekle InterAcademy panelī (IAP) starptautisko jautājumu programmā „digitālie zināšanu resursi un infrastruktūras attīstības valstīs”. Irina darbs ir novērtēts ar Bila un Melindas Geitsu fonda balvu “Piekļuve zināšanām” (ATLA).

Iryna Kuchma is the EIFL Open Access Programme Manager. Her responsibilities include advocacy of open access to research results and support in developing open access policies, training and support in setting up open repositories, organising workshops and other knowledge sharing and capacity building events. Previously Iryna Kuchma worked as an Information Programme Manager at the International Renaissance Foundation (part of Soros Foundation network in Ukraine) and coordinated the Arts and Culture Program there.
Iryna is a member of NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations) Board of Directors, E-LIS Advisory Board member, a member of DSpace Community Advisory Team (DCAT), IFLA's Open Access Taskforce and PLoS International Advisory Group. She chairs a Working Group “Repository and Repository Networks Support & Training” in the Confederation of Open Access Repositories (COAR) and in 2009-2010 she was a Steering Committee (and Task Group) member, InterAcademy Panel on International Issues (IAP) Programme on Digital Knowledge Resources and Infrastructure in Developing Countries. She has also served on the Access to Learning Award (ATLA) Committee of the Bill and Melinda Gates Foundation's Global Library Initiative.