Liliana Nēruta

Liliana Nēruta ir datu bibliotekāre Tartu Universitātes bibliotēkas Nozaru informācijas pakalpojumu departamentā un atbild par doktorantu un pētnieku apmācību un atbalstu datu pārvaldībā, datu pārvaldības nodrošināšanu un attīstību.

Lilian Neerut is working as data librarian at the Subject Information Services Department at the University of Tartu Library. She is responsible for training and supporting doctoral students and researchers in data management, in creating a suitable environment for data management and developing Data Management Plans.