Ilga Rampāne

Ilga Rampāne ir Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta Latvijā koordinatore. Ilga aktīvi piedalījusies OpenAIRE projektos kopš 2009.gada un ieguldījusi neatsveramu darbu Latvijas Universitātes e-resursu repozitorija izveidē, kas kalpojis kā pilotprojekts citām zinātniskajām institūcijām. Viņa sniedz nodarbības un konsultācijas par atvērtās piekļuves, repozitoriju izveides un uzturēšanas jautājumiem.


Ilga Rampane is the coordinator of the National Open Access Desk in Latvia. Ilga has actively participated in OpenAire projects starting from the year 2009. and has invested invaluable work in the establishment of the University of Latvia e-resource repository, which serves as a pilot project for other research institutions. She also conducts classes and advises about the Open Access movement, repository establishment and maintenance issues.