Lauma Sīka

Lauma Sīka ir padomniece pētniecības un kosmosa jautājumos) Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā.No 2006.gada bija IZM valsts sekretāra vietniece struktūrfondu jautājumos, funkcijas starpniecības organizācijas vadītājas funkcijas ES struktūrfondu apgūšanā Izglītībā un pētniecībā. Lauma Sīka nodarbojusies ar profesionālās izglītības jautājumiem (no 1999.g.), Eiropas lietu un politikas koordinācijas jautājumiem (no 2002.g.) un augstākās izglītības un zinātnes jautājumiem (no 2011.g.). Vadot starpniecības organizāciju ES struktūrfondu apgūšanā Izglītībā un pētniecībā viņa pārraudzīja struktūrfondu apgūšanu izglītības un zinātnes jomās. Lauma Sīka piedalījusies sarunās ar Eiropas Komisiju jautājumos par struktūrfondu programmas dokumentiem 2004.-2006.g., 2017.-2013.g. un 2013.-2020.g. un vadīja un koordinēja programmas izstrādāšanas procesu  izglītības un pētniecības jomām šiem periodiem. Būdama ES Fondu Pārraudzības komitejas locekle Latvijā Lauma Sīka piedalījusies struktūrfondu apgūšanas īstenošanas plānošanā un pārraudzīšanā

Lauma Sīka is working at the Permanent Representation of the Republic of Latvia to the European Union as a Counsellor and Attaché for Research and Space questions. Since 2006 was working as a Deputy State Secretary on the Structural Funds Issues at the Ministry of Education and Science of Latvia and fulfilling functions of the Head of the Intermediate body for EU Structural Funds in Education and Research.