Bibliotēku loma atvērtās piekļuves kustības veicināšanā /<br>The Role of Libraries in Promoting the Open Access Movement

Darba seminārā tiks runāts par bibliotēku lomu un iespējām atvērtās piekļuves kustības veicināšanā - tiks sniegti piemēri un risinājumi katram bibliotēku veidam. Semināra dalībnieki varēs gūt ieskatu Rīgas Tehniskās universitātes un Tartu Universitātes atvērtās piekļuves politikā, kā arī notiks praktiska iepazīšanās ar Rīgas Tehniskās universitātes un Tartu Universitātes atvērtās piekļuves repozitorijiem. Laipni aicināti interesenti no visām Latvijas bibliotēkām.

In this workshop you will find about the role and possibilities of libraries in promoting the Open Access Movement - will be given examples and solutions for all types of the libraries. You will get insight into Open Access policy and Open Access repositories of the Riga Technical University and Tartu University. Kindly invited librarians from all libraries of Latvia.