Jaunumi

Atvērta reģistrācija konferencei par datu pārredzamību – IDCC24

Prezentācijas un video ieraksti no Atvērtās piekļuves nedēļas pasākumiem 2023

Tīmekļseminārs “Akadēmiskais izdevējs un atvērtās piekļuves platforma Frontiers”

LU Bibliotēka un LibOCS ierosina diskusijas par sabiedriskās zinātnes (Citizens Science) attīstību

LU Bibliotēka aicina uz pasākumiem Starptautiskā atvērtās piekļuves nedēļā 2023

Atvērtās zinātnes indikatoru rokasgrāmata

Konference Open Science FAIR 2023 par atvērto zinātni nākamajām paaudzēm

PUBMET2023 konference

Organizāciju LifeWatch un OpenAIRE sadarbība bioloģiskās daudzveidības resursu labākai pieejamībai