Jaunumi

Notiks Open Science FAIR konference par lokālo un starptautisko atvērtās zinātnes komūnu darbības sekmēšanu

Pieejams videoieraksts un prezentācijas no semināra par Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasību izpildi atvērtās zinātnes kontekstā

COAR organizācijā izstrādātas labās prakses vadlīnijas repozitoriju kvalitātes veicināšanai

Notiks tīmekļseminārs par Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasību izpildi atvērtās zinātnes kontekstā

Izdots zinātnisks eksakto zinātņu e-žurnāls atvērtā piekļuvē jaunajiem pētniekiem

Notiks Eiropas Universitāšu asociācijas (EUA) un organizācijas OpenAIRE organizētais seminārs par universitāšu pieeju pilsoņzinātnei ceļā uz atvērtību zinātnē

Pieejamas semināra “Creative Commons licenču pielietojums pētniecībā un izglītībā” prezentācijas un videoieraksts

Notiks tīmekļseminārs par Creative Commons licenču izmantošanas iespējām pētniecības un izglītības kontekstā

“Zināšanu agorā” par atvērto zinātni