Jaunumi

LU Bibliotēka uzsākusi darbu starptautiskā Erasmus+ projektā par sabiedrības iesaisti pētniecībā

Tīmekļseminārs "Pētījumu datu pārvaldības rīki arheologiem"

Pieejamas prezentācijas un video ieraksti no LU Bibliotēkas un OpenAIRE organizētiem Starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļas pasākumiem

OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests un LU Bibliotēka aicina uz Starptautiskās atvērtās piekļuves nedēļas pasākumiem!

Notiks PUBMET2021 konference par zinātnisko komunikāciju un publicēšanos atvērtās zinātnes kontekstā

Aicina sabiedrību iesaistīties Latvijas Atvērtās zinātnes stratēģijas veidošanā

Notiks Open Science FAIR konference par lokālo un starptautisko atvērtās zinātnes komūnu darbības sekmēšanu

Pieejams videoieraksts un prezentācijas no semināra par Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasību izpildi atvērtās zinātnes kontekstā

COAR organizācijā izstrādātas labās prakses vadlīnijas repozitoriju kvalitātes veicināšanai