Jaunumi

LU Bibliotēka aicina uz tīmekļsemināru par pētnieku un iedzīvotāju sadarbību pētniecībā un atvērtās zinātnes projektos

Zinātnieku nakts apmeklētāji izrāda lielu interesi par LU Bibliotēkas spēli “Gribu izpētīt”

LU Bibliotēkā notika pasākums Baltijas valstu augstskolām par atvērtās un sabiedriskās zinātnes iespējām

Piedalies pētījumā par sadarbību zinātnē

Pētniecības datu alianse aicina pieteikties grantiem

Pieejams tīmekļsemināra “Iedzīvotāju iesaiste atvērtā zinātnē: lomas, līmeņi un iespējas” videoieraksts un prezentācijas

LU pētnieks Māris Kūlis par amatierzinātni

Kāda ir universitāšu bibliotēku loma zinātnes un sabiedrības saiknes stiprināšanā?

Notiks konference – PUBMET2022