Jaunumi

Pieejamas prezentācijas un videoieraksti semināriem par zinātnisko publicēšanos

Pieejamas semināra “Īss ieskats pētniecības datu savaldīšanā” prezentācijas un videoieraksts

Aicinām piedalīties Starptautiskas atvērtās piekļuves nedēļas 2020 pasākumos

Notiks seminārs par pētniecības datu pārvaldību

OpenAIRE nedēļā piedāvā tiešsaistes seminārus atvērtās zinātnes kontekstā

Notika seminārs par zinātniskās publicēšanās un atvērtās zinātnes aktualitātēm

Notiks PUBMET2020 konference par zinātnisko komunikāciju un publicēšanos atvērtās zinātnes kontekstā

Latvijā veikts pētījums par atvērto zinātni

Atvērtās zinātnes labā prakse: profesionālie risinājumi Gētingenes Valsts un Universitātes Bibliotēkā