16. aprīlī plašu interesi izraisīja ar Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 projekta OpenAIRE-Advance atbalstu organizētie tiešsaistes semināri par atvērto zinātni, kurus tiešsaistē apmeklēja vairāk nekā 160 dalībnieku. Visiem interesentiem ir pieejami vebināru ieraksti un prezentētie materiāli.

Pirmajā tiešsaistes seminārā “Atvērtā zinātne. FAIR principi pētniecības datu pārvaldībai. Eiropas atvērtās zinātnes mākonis – EOSC” (Open Science. FAIR principles for research data management. European Open Science Cloud – EOSC) dalībnieki uzzināja par atvērtās zinātnes jēdzienu dažādos aspektos, atvērtās pieejas pētniecībā ideju pirmsākumiem, Eiropas atvērtās zinātnes mākoni (EOSC) un EOSC Nordic projektu, kā arī par FAIR principiem datu pārvaldībā. Nozīmīga loma zinātnes attīstībā ir atvērtās zinātnes principu izmantošanas veicināšanai ikdienas pētniecības darbā sākot ar idejas radīšanu līdz pat pētniecības rezultātu novērtēšanai. Darbs ar pētniecības datiem ir pats aktuālākais jautājums šobrīd. Ir izstrādāti FAIR principi, kas datu pārvaldīšanu padara daudz standartizētāku un orientēšanos datos daudz labāk saprotamu gan cilvēkiem, gan mašīnām. FAIR principu pārzināšana un izmantošanas prasmju apgūšana ir izšķiroša pētniecības datu pārvaldības un Eiropas atvērtās zinātnes makoņa (EOSC) pakalpojumu kvalitātei.

VIDEOIERAKSTS

PREZENTĀCIJAS:

Kas ir Apvārsnis 2020? Kas ir Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts?  Laura Bužinska, Valsts Izglītības attīstības aģentūras Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts 

Kas ir OpenAIRE?  Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka 

Ieskats par atvērto zinātni (Open Science)  Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka 

EOSC – Eiropas atvērtās zinātnes mākonis  Ilmārs Slaidiņš, Rīgas Tehnikās universitātes Radioelektronikas institūts, EOSC-Nordic RTU grupa 

FAIR principi datu pārvaldībā 1  Lauris Cikovskis, Rīgas Tehnikās universitātes HPC centrs, EOSC-Nordic RTU grupa; Jānis Kampars, Rīgas Tehnikās universitātes Informācijas tehnoloģijas institūts, EOSC-Nordic RTU grupa 

FAIR principi datu pārvaldībā 2  Lauris Cikovskis, Rīgas Tehnikās universitātes HPC centrs, EOSC-Nordic RTU grupa; Jānis Kampars, Rīgas Tehnikās universitātes Informācijas tehnoloģijas institūts, EOSC-Nordic RTU grupa 

 

Otrajā tiešsaistes seminārā “Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasības atvērtās zinātnes kontekstā” (Horizon 2020 and Horizon Europe requirements in the Open Science context) dalībnieki izzināja jautājumus, kas saistīti ar pētniecības un inovāciju programmu Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasībām publikāciju un datu nodrošināšanai atvērtā piekļuvē, kā arī par iespējām tās realizēt. EK tāpat kā Apvārsnis 2020 tā arī Apvārsnis Eiropa programmā plāno veicināt arvien aktīvāku un plašāku atvērtās zinātnes principu izmantošanu pētniecībā.

VIDEOIERAKSTS

PREZENTĀCIJAS:

Kas ir Apvārsnis 2020? Kas ir Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts?  Laura Bužinska, Valsts Izglītības attīstības aģentūras Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts 

Kas ir OpenAIRE?  Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka 

Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasības un iespējas zinātnisko rezultātu atspoguļošanai atvērtā piekļuvē jeb Open Access  Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka 

 

Plašāka informācija NAPD lapā.

Plašāka informācija VIAA lapā.

Vebinārus organizēja Latvijas Universitāte sadabībā ar Latvijas Zinātnes padomi, Valsts Izglītības attīstības aģentūras Apvārsnis 2020 Nacionālo kontaktpunktu, Rīgas Tehnisko universitāti un OpenAIRE.

Tiešsaistes semināri tiek organizēti ar ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" projekta "OpenAIRE-Advance" (līguma nr. 777541) atbalstu.

 

Kontaktinformācija:

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv

Gita Rozenberga
OpenAIRE-Advance Latvijā projekta vadītāja
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv

 

 

Dalīties