Atvērtā piekļuve pētniecības datiem: izaicinājumi un risinājumi /<br>Open Access to Research Data: Challenges and Solutions

Sensoru tehnoloģijas un tīklošanas un pētniecības stratēģijas attīstība dod iespēju un vienlaikus arī pieprasa attīstītu uz sadarbību balstītu un atvērtu zinātnes vidi. Prezentācija sniegs pārskatu par atvērtās zinātnes (Open Science) sastāvdaļām -  publikācijām un pētniecības datiem, un prezentēs kvantitatīvos datus, kuri apliecina atvērtās zinātnes priekšrocības, kā arī informēs par Eiropas Komisijas rīkojumu par atvērtajām publikācijām un par datu pārvaldības pilotprojektu, kuri tiek īstenoti programmas "Apvārsnis 2020"  ietvaros. Martins prezentēs jaunākās ES atbalsta iniciatīvas - FOSTER projektu, kurā piedalās 8 partnervalstis un kura mērķis ir sniegt pētniekiem, pētniecību atbalstošajām iestādēm un ieinteresētajām pusēm iekļaut atvērtās zinātnes principus savā darbībā saskaņā ar EK rīkojumu par Atvērtajām publikācijām un atvērtajiem datiem. 

Developments in sensor technology, networking and research policy have enabled - and in many cases mandated - an increasingly cooperative and open scholarly ecosystem. In this presentation I will provide an introduction to the constituent parts of Open Science, namely Open Access (OA) publication and data sharing (sometimes called Open Data). I offer some background and context for the development of open research, provide quantitative evidence for its benefits, and outline details of the EC's recent mandate on Open Access publication and the data management pilot, both of which are new for Horizon 2020, alongside useful resources to help meet the EC expectations. Finally, I will present some current EU support initiatives, including FOSTER, a 2-year, EU-funded (FP7) project involving 13 partners across 8 countries. FOSTER's goal is to help researchers, research support professionals and other stakeholders to incorporate Open Science approaches into their existing workflows, and to adhere to the OA mandate and data sharing.